Tartu valla talimängud 2023


                                  TARTU VALLA TALIMÄNGUD 2023                                                       

                                                   JUHEND

Eesmärk:  

Pakume Tartu valla elanikele, töötajatele ning nende pereliikmetele sportlikku meelelahutust, selgitame välja tublimad sportlased ning võistkonnad talvel harrastatavatel spordialadel.


 Aeg ja koht:

  - I etapp – 14. jaanuaril 2023 algusega kell 10.00 Tabivere Põhikoolis

Kavas: kergejõustik, lauatennis, kabe, noolevise.

 - II etapp -11. veebruaril 2023 algusega kell 10.00 Lähtel

Kavas: suusatamine, uisutamine, laskmine.

 -   III etapp – 11. märtsil 2023 algusega kell 10.00 Kõrveküla Põhikooli Spordihoones

Kavas: koroona, võrkpall, meeste 3 x 3 korvpall, mälumäng


Registreerimine kõikidel etappidel toimub kohapeal kell

9.00-9.45.


Spordialad:

I etapp 14. jaanuaril algusega kell 10.00 Tabivere Põhikoolis


Programmis on järgmised spordialad:

1. Kergejõustik.

Võistkondadel võistlejate arv piiramatu, võistkondlikku arvestusse läheb 15 paremat tulemust.

Esikoht alal annab 12 punkti, teine 10, kolmas 9 jne. ning iga osavõtja 1 punkti. Võrdsete punktide korral otsustab suurem osavõtjate arv, nende võrdsuse korral paremate kohtade arv.


Võisteldakse järgmistel kergejõustiku aladel ja vanuseklassides:


Tütarlapsed 5-8 aastased                                         Poisid 5-8 aastased

           Paigalt kaugushüpe                                                   Paigalt kaugushüpe

           Ringijooks                                                                 Ringijooks

           Fortex viskevahendi vise                                         Fortex viskevahendi vise

Tütarlapsed 9-11 aastased                                     Poisid 9-11 aastased

           Paigalt kaugushüpe                                                   Paigalt kaugushüpe

           Ringijooks                                                                 Ringijooks

           Topispallitõuge (1 kg)                                               Topispallitõuge (1 kg)                                  

Tütarlapsed 12-15                                                 Poisid 12-15

           Paigalt kaugushüpe                                                   Paigalt kaugushüpe

           Ringijooks                                                                 Ringijooks

           Topispallitõuge (1 kg)                                             Topispallitõuge (2 kg)                                      

Neiud ja naised 16-39                                             Noormehed ja mehed 16-49

           Paigalt kaugushüpe                                                   Paigalt kaugushüpe

           Topispallitõuge (2 kg)                                             Topispallitõuge (4 kg)

           Klotsijooks                                                               Klotsijooks

  Naisveteranid 40+                                                 Meesveteranid 50+

           Paigalt kaugushüpe                                                   Paigalt kaugushüpe

           Topispalitõuge (2 kg)                                               Topispallitõuge (3 kg)

           Klotsijooks                                                                 Klotsijooks


2. Lauatennis (mehed ja naised)

Mängitakse turniirisüsteemis. Vajadusel moodustatakse alagrupid. Mängud parem kolmest 11 punktini.


3. Kabe (mehed ja naised)

Mängitakse turniirisüsteemis. Vajadusel moodustatakse alagrupid. Kontrollaeg 10 minutit partiile.


4. Noolevise

 Iga võistleja viskab märklehte viis viset. Võistlejate arv piiramata. Võistkondlikku arvestusse läheb viie parema viskaja tulemused. Individuaalselt autasustatakse nais võistlejaid eraldi.II etapp 11. veebruaril algusega kell 10.00. Stardid avatud kella 13.00-ni Lähte spordibaasides (suusarajad, uisuväli, laskmine maadlusmajas)


Programmis on järgmised spordialad:

5. Suusatamine.

Distantsi pikkused 0,5-2,5 km sõltuvalt vanuseklassidest, lumeoludest ja ilmastiku tingimustest. Sõiduviis vaba.


6. Uisutamine.

Distantsi pikkused uisutamises noortel 125 m, täiskasvanutel 250 m. Uiske saab laenutada ka kohapeal.


Vanuseklassid suusatamises ja uisutamises:

        Naised                                                       Mehed

Tütarlapsed 5-8                                               Poisid 5-8                                    

Tütarlapsed 9-11                                             Poisid 9-11                                  

Tütarlapsed 12-15                                           Poisid 12-15                                

Neiud ja naised 16-39                                     Noormehed ja mehed 16-49                

Naisveteranid 40+                                           Meesveteranid alates 50+Võistkondlik arvestus suusatamises ja uisutamises:          

Võistkondadel osavõtjate arv piiramatu, arvesse läheb 7 parema võistleja punktid, kusjuures I koht vanuseklassis annab 15, II-13, III-11, 4. koht 10 jne. ning iga osavõtja 1 punkti. Võrdsete punktide korral otsustab suurem võistlejate arv, nende võrdsuse korral paremate kohtade arv.


7. Laskmine.

Õhupüssi harjutus 5 lasku püsti asendist (2 proovilasku). Võistkondlik paremusjärjestus selgitatakse 3 parema võistleja tagajärje summeerimise teel. Võrdsete silmade korral otsustab parema võistleja koht. Individuaalselt autasustatakse nais võistlejaid eraldi.


III etapp 11.märtsil kell 10.00 Kõrveküla Põhikooli Spordihoones.


Programmis on järgmised spordialad:


NB! Muudatus esialgse juhendiga.

8. Võrkpall (segavõistkonnad)

Võistkonnast on korraga väljakul 4 mängijat, kellest vähemalt üks naine ja üks mees. Mängitakse 8 (pikkus) x 9 väljakul parem 3-st geimist 15 punktini, 3. geim 2 punktise vahega FIVB saali võrkpalli reeglite järgi. Mängitaks meeste võrgu kõrgusega. Võit annab 2, kaotus 1 ja loobumine 0 punkti. Punktide võrdsuse korral otsustab paremuse üldine geimide suhe, selle võrdsuse korral üldine geimipunktide suhe.

Võistluse läbiviimise süsteem selgub pärast võistkondade registreerimist ( 9.00-9.45 kohapeal)9. Koroona (mehed ja naised)

 Mängitakse turniirisüsteemis. Vajadusel moodustatakse alagrupid. Mängitakse kahe geimi võiduni.


10. Meeste 3 x 3 korvpall

Võistkond koosneb neljast (4) mängijast, kolmest (3) väljakumängijast ja ühest (1) vahetusmängijast. Võistluste läbiviimise süsteem selgub kohapeal pärast võistkondade registreerimist. Mängitakse kehtivate 3x3 korvpalli mängureeglite järgi. Paremusjärjestuse selgitamisel võetakse arvesse: 1. rohkem võite; 2. omavahelise mängu tulemus; 3. visatud punktide keskmist ( arvesse ei võeta loobumiskaotusi)


11. Mälumäng

Mälumäng koosneb 30 küsimusest, 20 sporditeemalist ja 10 variast. Võistkonnas kuni 5 liiget.  


Autasustamine võimlas peale spordiala võistluse lõppemist


Ajakava:

10.00 Võrkpall, meeste 3 x 3 korvpall, koroona

            (Kõrveküla PK Spordihoones)

14.00 Mälumäng (Kõrveküla PK Spordihoones)

15.00 Talimängude võitjate autasustamine (Kõrveküla PK Spordihoones)


V. Paremusjärjestuse määramine võistkondade vahel:

Igal võistkonnal läheb arvesse suusatamine ning kaheksa (8) paremat spordiala.

Punktide võrdsuse korral otsustab parem koht suusatamises.

Võistkondlik alavõit annab 25, II koht-23, III koht-21, 4. koht -20 jne. punkti.

VI. Tulemuste arvestamine:

Lauamängudes (kabe, koroona, lauatennis) mehed ja naised - I koht-15, II-13, III-11, 4. koht-10 jne. ning iga osavõtja 1 punkti.

Igal võistkonnal läheb alal arvesse kolm kõige rohkem punkte kogunud mees- või nais võistlejat, selle võrdsuse korral lähevad arvesse paremad kohad.

Kõikides lauamängudes võistkonnale mitte arvesse minevad võistlejad hoiavad punktikohad kinni.

 Nendel spordialadel, kus vanuseklassid puuduvad ( kabe, lauatennis, 3 x 3 meeste korvpall, koroona, laskmine, mälumäng, noolevise), võivad võistelda täiskasvanute aladel ka vastavat ettevalmistust omavad noored, kes on nooremad kui 16 aastat.


VII. Autasustamine:

Igal alal autasustatakse kolme paremat mees- ja naisvõistlejat talimängude medaliga. Alade võitjaid võistkondi autasustatakse karikaga. Kokkuvõttes kolme paremat võistkonda autasustatakse karikatega . Parematele ka autasud.

 

VIII: Võistkondadesse kuulumine:

Tartu vallavalitsus ja vallavolikogu. Võistkonda kuuluvad Tartu vallavalitsuse liikmed ja ametnikud ning nende pereliikmed, vallavolikogu liikmed ning nende pereliikmed.

Tabivere Põhikool. Võistkonda kuuluvad Tabivere Põhikooli õpetajad, teenistujad ning nende pereliikmed.

Maarja-Magdaleena küla. Võistkonda kuuluvad Maarja-Magdaleena küla elanikud ja töötajad ning nende pereliikmed (välja arvatud Maarja-Põhikool)

Koogi küla. Võistkonda kuuluvad Koogi küla elanikud ning nende pereliikmed.

OÜ SAME. Võistkonda kuulub OÜ SAME töötajad ja nende pereliikmed.

OÜ Baltic Connexions. Võistkonda kuulub OÜ Baltic Connexions töötajad ja nende pereliikmed.

Mayery Industries AS. Võistkonda kuulub Mayeri Industries AS töötajad ja nende pereliikmed.

Vudila Mängumaa/Kaiavere küla. Võistkonda kuuluvad Vudila Mängumaa töötajad ning nende pereliikmed ja Kaiavere küla elanikud ning nende pereliikmed.

MTÜ Juula Küla Heaks . Võistkonda kuuluvad MTÜ Juula Küla Heaks liikmed ning nende pereliikmed.

MTÜ Loomemõis. Võistkonda kuuluvad MTÜ Loomemõis liikmed ning nende pereliikmed.

Tabivere alevik. Võistkonda kuuluvad Tabivere alevikus elavad või töötavad elanikud, kes ei kuulu teistesse võistkondadesse ning nende pereliikmed.

Maarja-Magdaleena Põhikool ja LA Muumimaja. Võistkonda kuuluvad Maarja-Magdaleena Põhikooli õpetajad, teenistujad ning nende pereliikmed ja LA Muumimaja töötajad ning nende pereliikmed.

Tabivere Lasteaed Rõõmula. Võistkonda kuuluvad Tabivere Lasteaia kasvatajad, töötajad ning nende pereliikmed.

Laeva küla. Võistkonda kuuluvad Laeva külas elavad või töötavad elanikud ning nende pereliikmed.

Lähte Ühisgümnaasium .Võistkonda kuuluvad Lähte ÜG õpetajad, teenistujad ning nende pereliikmed

Tartu valla Spordikool. Võistkonda kuuluvad spordikooli töötajad ja nende pereliikmed.

Tabivere Päästekomando. Võistkonda kuuluvad Tabivere Päästekomando töötajad ning nende pereliikmed.

Kõrveküla Põhikool. Võistkonda kuuluvad Kõrveküla Põhikooli õpetajad, teenistujad ning nende pereliikmed.

Raadi Lasteaed Ripsik. Võistkonda kuuluvad Raadi Lasteaed Ripsik töötajad ning nende pereliikmed.

Kobratu Küla Seltsing. Võistkonda kuuluvad Kobratu Küla Seltsingu liikmed ning nende pereliikmed.

MTÜ Äksi aleviku kogukond. Võistkonda kuuluvad MTÜ Äksi aleviku kogukonna liikmed ning nende pereliikmed.

Lähte alevik. Võistkonda kuuluvad Lähte alevikus elavad või töötavad elanikud, kes ei kuulu teistesse võistkondadesse ning nende pereliikmed.

Ikodor AS. Võistkonda kuuluvad Ikodor AS töötajad ja nende pereliikmed.

Külaselts Vedu MTÜ. Võistkonda kuuluvad Külaselts Vedu MTÜ liikmed ja nende pereliikmed.

Tammistu küla. Võistkonda kuuluvad Tammistu külas elavad ja töötavad elanikud ja nende pereliikmed.

Kastli küla. Võistkonda kuuluvad Kastli külas elavad ja töötavad elanikud ja nende pereliikmed.


Pereliikmeks on abikaasa või elukaaslane ja nende lapsed.


IX. Üldiselt:

Vaidlusalused küsimused lahendab võistluste käigus peakohtunik.

Võistlused viib läbi Tartu valla Spordiklubi koostöös Tartu valla Spordikooliga.

Peakohtunik on Toomas Rosenberg

Info telefonil 5164623 või meilil: toomas.rosenberg@tartuvald.ee