Spordikoolist

Tartu Valla Spordikool tegutseb 2005. aasta septembrist kohaliku omavalitsuse asutusena Tartu Vallavalitsuse valitsemisalas.

Spordikooli põhitegevusteks on:
 • laste ja noorte tervise tugevdamine
 • lastele ja noortele sportlike oskuste ja vilumuste õpetamine
 • laste ja noorte kasvatamine vastastikuse lugupidamise vaimus

Spordikool on spordihuvilistele lastele ja noortele avatud huvialakool, mis järjepideva ja mitmekülgse tegevusega:
 • kujundab spordiga tegelemise kaudu positiivsed väärtushinnangud eluks
 • rahuldab laste liikumisvajadust, õpetab eriala ja tõstab spordimeisterlikkust
 • valmistab lapsi ette esindama Tartu valda maakondlikel ja vabariiklikel võistlustel

Spordikoolis on võimalik harrastada seitset spordiala:
 • korvpall
 • võrkpall
 • kergejõustik 
 • kreeka-rooma maadlus
 • judo
 • murdmaasuusatamine
 • vibulaskmine

Spordikooli õpilaste arvud
​2005. aastal 1. oktoobri seisuga alustas spordikoolis õppimist ja treenimist 130 õpilast
2008. aasta ligi 185 õpilast
2012. aastal üle 200 õpilase
2015. aastaks oli spordikooli õpilaste arv kasvanud 300-ni
2016. aasta seisuga juba 350 õpilast
2017. aastal püsib arv 300 õpilase juures
2021. aastal oli õpilaste arv 450
2022. aasta sügise seisuga, õpib spordikoolis üle 500 õpilase