Ratta-ÖÖ-O

Tartumaa liigub V etapp 24.05.2024.a
Tartu vald, Raadi, Majoraadi Park

RATTA-OO-O-2024-tulemused

Võistluse ülesehitus

RATTA-ÖÖ-O puhul on tegemist rogainiga, ehk valikorienteerumisega. Ette on antud maksimaalne kontrollaeg (1,5h) ja selle aja jooksul tuleb läbida võimalikult palju maastikule paigutatud punkte orienteerumiskaardi abil. Kõik punktid on väärtusega 1. Tegemist on individuaalse üritusega, kuid rajal võib liikuda ka koos sõbra/sõpradega.

Aeg ja koht

Üritus toimub 24. mai õhtupoolikul. Võistluskeskus asub Majoraadi pargis.

19.00 - Võistluskeskus avatud

20.00 - Start avatud

21.30 - Start suletakse

23.00 - Finiš suletakse

Start ja rada

Start avatakse 20.00 ning suletakse kell 21.30. Finiš suletakse kell 23.00.

Rajale võib minna vabalt valitud ajal kui start on avatud.

Võistlusalaks on suures osas linnakeskkond, tänavad, rohealad jm avalik ruum.

Tegemist on valikorienteerumisega, st kontrollpunktid saab läbida vabalt valitud järjekorras

Kontrollpunktides tuleb teha märge SPORTident märkevahendiga (SI-kaart).

Mudilastele/eelkooliealistele on mõeldud lasterada, mille läbimine on võimalik ka lapsekäruga ning lastejalgrattaga; Lasterada ei ületa tänavaid. Lasteraja pikkus on 1100m.

Kaart

Kasutusel on spetsiaalne rogainikaart.

Kaardi mõõtkava: 1: 12: 500, h= 5m

Rajal on kokku 30 kontrollpunkti. Kõikide punktide väärtus on 1 punkt.

Kindlasti tuleb kinni pidada keelavatest leppmärkidest ja värvidest: oliiviroheline ja lilla viirutus

Rajal liikumine

Kõikidel osalejatel on terve võistluse vältel kiivri kandmine kohustuslik!

Tegemist on valikorienteerumisega, st kontrollpunktid saab läbida vabalt valitud järjekorras.

Kontrollpunktides tuleb teha märge SPORTident märkevahendiga (SI pulk). Aeg läheb käima, tehes märke SI pulgaga stardijaamas. Raja lõpetamiseks ja tulemuse fikseerimiseks tuleb teha märge finišijaamas. Igaüks peab ise jälgima oma võistlusaega, et see üle 1.5h ei läheks. Varem võib alati lõpetada!

Kontrollpunktid toetavad SI-Air funktsiooni, st SIAC Air+ märkevahendi olemasolu korral saab kontrollpunkte läbida puutevabalt!

Pane tähele!

Keeluala rikkumise korral on korraldajal õigus rikkuja tulemus tühistada.

Rajad kulgevad linnakeskkonnas kortermajade vahel, tänavatel, rohealadel jm avalikus ruumis. Linnades ja asulates orienteerudes tasub tähele panna, et mitmed orienteerumisrajal ette tulevad objektid (nt kõrged aiad, müürid, lillepeenrad või hekid) on osalejatele ületamiseks keelatud. Samuti on keelatud siseneda eramajade või asutuste hoovidesse, kui need on vastava leppemärgiga tähistatud. Ühtlasi pole lubatud teha kontrollpunkti märget ka läbi/üle keelatud aia, heki, müüri! Kuigi füüsiliselt suudaks enamus ronida üle aedade, müüride, hekkide ning leida läbipääs hoovist, siis võõra vara ja heade suhete hoidmiseks paluvad korraldajad kaardil näidatud keeldudest kinni pidada. Mõtle seatud piirangutest ja keelatud objektidest kui staadionile tõmmatud valgetest joontest – jooksja peab jääma alati nende vahele ning isegi joonele astumine toob kaasa palju pahandust. Üldjoontes tunned keeldu tähistavad märgid kaardil ära jämeda musta joone (aed, müür) ning samblarohelise värvi järgi. Kahtluse korral küsi enne starti korraldajalt.

Osalejad

Üritus on mõeldud igas vanuses osalejatele. Kõikidel radadel võib osaleda kas üksi või koos kaaslasega. Jalgratta olemasolu on kohustuslik!

Registreerimine ja osavõtutasud

Eelregistreerimine toimub siin: Link!

Eelregistreerimine Stebbys: Link!

Eelregistreerimine on avatud kuni 22.05 23.59

Täiskasvanud - 3€
mudilased/eelkooliealised - tasuta

õpilased (7-19a) - tasuta

Osavõtutasu sisaldab SI pulka (soovi korral).

Osavõtutasu kanda peale registreerimist:
MTÜ Tartu Valla Spordiklubi

EE052200221043514840

Selgitusse: Osaleja nimi ja ürituse nimi (Näiteks: Kaspar Tamm, ratta-öö-o)


Tulemused ja punktiarvestus

LIVE TULEMUSED ilmuvad: live.seiklushunt.ee

Paremusjärjestus selgitatakse vastavalt punktisummale. Kõikide punktide väärtus on 1. Kontrollaja ületamist trahvitakse punktide mahaarvamisega: kuni 1 minut hilinemist -1 punkt, iga täisminuti ületamise eest lisaks -1 punkt.

Pärast võistlust

Pärast lõpetamist palume kohe suunduda tulemuste mahalugemisse. Peale seda saab nautida sooja teed ja saiakest. Teetassid on korduvkasutatavad ja palume paigutada need õigesse kasti peale kasutamist!

Auhinnad

Tegemist on eelkõige kogupere liikumisüritusega ja seetõttu parimate autasutamist ei toimu. Kõikide osalejate vahel toimub loosiauhindade loosimine.

Ohutus

Ettevaatust liikluses ­- üritused toimuvad linnaruumis, kus liiguvad nii sõidukid kui ka teised inimesed!

Osalejad on kohustatud järgima liiklusseadust.

Osalejad hoolitsevad ise enda tervisliku seisundi eest.

Muu

Autovõtmed, kotid jm isiklikud asjad on võimalik jätta sekretariaati/pakihoiu telki.

Palun võta ise oma veepudel kaasa soovi korral!

Registreerides ja stardimaksu tasudes osaleja:

Nõustub käesoleva juhendi ja korraldaja poolt kehtestatud tingimustega;

Nõustub, et tema isikuandmeid kasutatakse vastavalt Eesti seadustele ja normidele;

Veendub, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.

Korraldaja õigused

Korraldajal on õigus vastavalt vajadusele viia juhendis sisse muudatusi.

Korraldajal on õigus diskvalifitseerida finišiprotokollis osalejad, kes ei järgi ürituse juhendit või võistlusreegleid.

Korraldajal on õigus kasutada korraldaja poolt üritusel tehtud fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.

Juhendis käsitlemata küsimused lahendab korralduskomitee.

Korraldajad:

Tartu valla Spordikool, MTÜ Seiklushunt ja Tartumaa Spordiliit