Tartu Valla Talimängud 2024

                                 

TARTU VALLA TALIMÄNGUD 2024

TULEMUSED

JUHEND


I. Eesmärk:

Pakume Tartu valla elanikele, töötajatele ning nende pereliikmetele sportlikku meelelahutust, selgitame välja tublimad sportlased ning võistkonnad talvel harrastatavatel spordialadel.

II. Aeg ja koht:

- I etapp – 20. jaanuaril 2024 algusega kell 10.00 Kõrveküla Põhikooli Spordihoones


Kavas: võrkpall, koroona, kabe, noolevise, mehed 3 x 3 korvpall

- II etapp -10. veebruaril 2024 algusega kell 10.00 Lähtel


Kavas: suusatamine, uisutamine, kelgutamine, laskmine, mälumäng

Registreerimine kõikidel etappidel toimub kohapeal kell 9.00-9.45.

III. Võistkonnad:

1. Tartu vallavalitsus ja vallavolikogu 

2. Tabivere Põhikool

3. Maarja-Magdaleena küla

4. Koogi Küla 

5. MTÜ Loomemõis 

6. OÜ SAME 

7. OÜ Baltic Connexions

8. Mayeri Industries AS

9. Tabivere alevik

10. Maarja-Magdaleena Põhikool ja LA Muumimaja 

11. Tabivere lasteaed Rõõmula 

12. MTÜ Juula Küla Heaks

13. Laeva küla 

14. Lähte Ühisgümnaasium 

15. Vudila Mängumaa/Kaiavere küla

16. Tabivere Päästekomando

17. Kõrveküla Põhikool

18. Raadi Lasteaed Ripsik 

19. Kobratu Küla Seltsing 

20. MTÜ Äksi aleviku kogukond 

21. Lähte alevik

22. Ikodor AS 

23. Külaselts Vedu MTÜ 

24. Tammistu küla

25. Kastli küla

26. Lingalaid OÜ 


IV. Spordialad:


I etapp 20. jaanuaril algusega kell 10.00 Kõrveküla Põhikooli Spordihoones

Programmis on järgmised spordialad:

1. Võrkpall (segavõistkonnad)


Võistkonnast on korraga väljakul 4 mängijat, kellest vähemalt üks naine ja üks mees. Mängitakse 8m(pikkus) x 9m väljakul parem 3-st geimist 15 punktini, 3. geim 2 punktise vahega FIVB saali võrkpalli reeglite järgi. Mängitaks meeste võrgu kõrgusega. Võit annab 2, kaotus 1 ja loobumine 0 punkti. Punktide võrdsuse korral otsustab paremuse üldine geimide suhe, selle võrdsuse korral üldine geimipunktide suhe.


Võistluse läbiviimise süsteem selgub pärast võistkondade registreerimist (9.00-9.45 kohapeal)

2. Koroona (mehed ja naised)


Mängitakse turniirisüsteemis. Vajadusel moodustatakse alagrupid. Mehed mängivad kahe geimi, naised ühe geimi võiduni.

3. Kabe (mehed ja naised)


Mängitakse turniirisüsteemis. Vajadusel moodustatakse alagrupid. Kontrollaeg 10 minutit partiile.

4. Noolevise


Iga võistleja viskab märklehte viis viset. Võistlejate arv piiramata. Võistkondlikku arvestusse läheb viie parema viskaja tulemused. Individuaalselt autasustatakse nais- ja meesvõistlejaid eraldi.

5. Meeste 3 x 3 korvpall


Võistkond koosneb neljast (4) mängijast, kolmest (3) väljakumängijast ja ühest (1) vahetusmängijast. Võistluste läbiviimise süsteem selgub kohapeal pärast võistkondade registreerimist. Mängitakse kehtivate 3x3 korvpalli mängureeglite järgi. Paremusjärjestuse selgitamisel võetakse arvesse: 1. rohkem võite; 2. omavahelise mängu tulemus; 3. visatud punktide keskmist ( arvesse ei võeta loobumiskaotusi)


Autasustamine võistluspaigas peale spordiala võistluse lõppemist.
II etapp 10. veebruaril algusega kell 10.00 Lähtel


Programmis on järgmised spordialad:

6. Suusatamine.

Distantsi pikkused 0,5-2,5 km sõltuvalt vanuseklassidest, lumeoludest ja ilmastiku tingimustest. Sõiduviis vaba.

7. Uisutamine.

Distantsi pikkused uisutamises noortel 125 m, täiskasvanutel 250 m. Uiske saab laenutada ka kohapeal. Vanuseklassid suusatamises ja uisutamises:


Noored

Tütarlapsed 5-8, Poisid 5-8

Tütarlapsed 9-11, Poisid 9-11

Tütarlapsed 12-15, Poisid 12-15

Naised, Mehed

Neiud ja naised 16-39,  Noormehed ja mehed 16-49

Naisveteranid 40+,  Meesveteranid alates 50+

Võistkondlik arvestus suusatamises ja uisutamises:

Võistkondadel osavõtjate arv piiramatu, arvesse läheb 7 parema võistleja punktid, kusjuures I koht vanuseklassis annab 15, II-13, III-11, 4. koht 10 jne. ning iga osavõtja 1 punkti. Võrdsete punktide korral otsustab suurem võistlejate arv, nende võrdsuse korral paremate kohtade arv.


8. Reesõit 

Võistkonnas 5 võistlejat, kellest vähemalt üks peab olema naisvõistleja (lapsed võivad osaleda 14-aastased ja vanemad). Ree vedamine mäest ülesse ja mäest laskumine, kus kõik 5 võistlejat on ree peal.


9. Laskmine.

Õhupüssi harjutus 5 lasku (2 proovilasku)püsti asendist 10 meetrilt. Võistkondlik paremusjärjestus selgitatakse 3 parema võistleja tagajärje summeerimise teel. Võrdsete silmade korral otsustab parema võistleja koht. Individuaalselt autasustatakse naisvõistlejaid eraldi. 

Laskmine toimub elavas järjekorras.


10. Mälumäng


Mälumäng koosneb 30 küsimusest, 20 sporditeemalist ja 10 variast. Võistkonnas kuni 5 liiget.AJAKAVA:

10.00 Suusatamine ( registreerimine Maadlusmajas)

          Uisutamine ( registreerimine uisuväljakul)

          Laskmine (Maadlusmajas)

12.30 Reesõit (Kelgumäel)

14.00  Mälumäng (Lähte Spordihoones)

15.00  Talimängude võitjate autasustamine (Lähte Spordihoones)V. Paremusjärjestuse määramine võistkondade vahel:


Igal võistkonnal läheb arvesse suusatamine ning seitse (7) paremat spordiala.


Punktide võrdsuse korral otsustab parem koht suusatamises.


Võistkondlik alavõit annab 25, II koht-23, III koht-21, 4. koht -20 jne. punkti.


VI. Tulemuste arvestamine:


Lauamängudes (kabe, koroona) mehed ja naised - I koht-15, II-13, III-11, 4. koht-10 jne. ning iga osavõtja 1 punkti.


Igal võistkonnal läheb alal arvesse kolm kõige rohkem punkte kogunud mees- või nais võistlejat, punktide võrdsuse korral lähevad arvesse paremad kohad.


Kõikides lauamängudes võistkonnale mitte arvesse minevad võistlejad hoiavad punktikohad kinni. Nendel spordialadel, kus vanuseklassid puuduvad ( kabe, 3 x 3 meeste korvpall, koroona, laskmine, mälumäng, noolevise, võrkpall, kelgutamine), võivad võistelda täiskasvanute aladel ka vastavat ettevalmistust omavad noored, kes on 14-aastased ja vanemad.


VII. Autasustamine:

Igal alal autasustatakse kolme paremat mees- ja naisvõistlejat talimängude medaliga. Alade võitjaid võistkondi autasustatakse karikaga. Kokkuvõttes kolme paremat võistkonda autasustatakse karikatega. Parematele ka autasud.


VIII: Võistkondadesse kuulumine:

Tartu vallavalitsus ja vallavolikogu. Võistkonda kuuluvad Tartu vallavalitsuse liikmed ja ametnikud ning nende pereliikmed, vallavolikogu liikmed ning nende pereliikmed.


Tabivere Põhikool. Võistkonda kuuluvad Tabivere Põhikooli õpetajad, teenistujad ning nende pereliikmed.


Maarja-Magdaleena küla. Võistkonda kuuluvad Maarja-Magdaleena küla elanikud ja töötajad ning nende pereliikmed (välja arvatud Maarja-Põhikool ja lasteaed)


Koogi küla. Võistkonda kuuluvad Koogi küla elanikud ning nende pereliikmed.


OÜ SAME. Võistkonda kuulub OÜ SAME töötajad ja nende pereliikmed.


OÜ Baltic Connexions. Võistkonda kuulub OÜ Baltic Connexions töötajad ja nende pereliikmed.


Mayery Industries AS. Võistkonda kuulub Mayeri Industries AS töötajad ja nende pereliikmed.


Vudila Mängumaa/Kaiavere küla. Võistkonda kuuluvad Vudila Mängumaa töötajad ning nende pereliikmed ja Kaiavere küla elanikud ning nende pereliikmed.


MTÜ Juula Küla Heaks . Võistkonda kuuluvad MTÜ Juula Küla Heaks liikmed ning nende pereliikmed.


MTÜ Loomemõis. Võistkonda kuuluvad MTÜ Loomemõis liikmed ning nende pereliikmed.


Tabivere alevik. Võistkonda kuuluvad Tabivere alevikus elavad või töötavad elanikud, kes ei kuulu teistesse võistkondadesse ning nende pereliikmed.


Maarja-Magdaleena Põhikool ja LA Muumimaja. Võistkonda kuuluvad Maarja-Magdaleena Põhikooli õpetajad, teenistujad ning nende pereliikmed ja LA Muumimaja töötajad ning nende pereliikmed.Tabivere Lasteaed Rõõmula. Võistkonda kuuluvad Tabivere Lasteaia kasvatajad, töötajad ning nendepereliikmed.


Laeva küla. Võistkonda kuuluvad Laeva külas elavad või töötavad elanikud ning nende pereliikmed.


Lähte Ühisgümnaasium .Võistkonda kuuluvad Lähte ÜG õpetajad, teenistujad ning nende pereliikmed.


Tabivere Päästekomando. Võistkonda kuuluvad Tabivere Päästekomando töötajad ning nende pereliikmed.


Kõrveküla Põhikool. Võistkonda kuuluvad Kõrveküla Põhikooli õpetajad, teenistujad ning nende pereliikmed.


Raadi Lasteaed Ripsik. Võistkonda kuuluvad Raadi Lasteaed Ripsik töötajad ning nende pereliikmed.


Kobratu Küla Seltsing. Võistkonda kuuluvad Kobratu Küla Seltsingu liikmed ning nende pereliikmed.


MTÜ Äksi aleviku kogukond. Võistkonda kuuluvad MTÜ Äksi aleviku kogukonna liikmed ning nende pereliikmed.


Lähte alevik. Võistkonda kuuluvad Lähte alevikus elavad või töötavad elanikud, kes ei kuulu teistesse võistkondadesse ning nende pereliikmed.


Ikodor AS. Võistkonda kuuluvad Ikodor AS töötajad ja nende pereliikmed.


Külaselts Vedu MTÜ. Võistkonda kuuluvad Külaselts Vedu MTÜ liikmed ja nende pereliikmed.


Tammistu küla. Võistkonda kuuluvad Tammistu külas elavad ja töötavad elanikud ja nende pereliikmed.


Kastli küla. Võistkonda kuuluvad Kastli külas elavad ja töötavad elanikud ja nende pereliikmed.


Lingalaid OÜ. Võistkonda kuuluvad Lingalaid OÜ töötajad ja nende pereliikmed.


Pereliikmeks on abikaasa või elukaaslane ja nende lapsed.


IX. Üldiselt:


Vaidlusalused küsimused lahendab võistluste käigus peakohtunik.


Võistlused viib läbi Tartu valla Spordiklubi koostöös Tartu valla Spordikooliga.


Peakohtunik on Toomas Rosenberg


Info telefonil 5164623 või meilil: toomas.rosenberg@tartuvald.ee